gencal istanbul 02120, istanbul US

Damla'ya hoşgeldiniz. Damla'yı tanımak ister misiniz?

Damla küçücük bir fikir blogudur

Damlada ticaret değil duygu ve düşünce alışverişi yapılır 


Damla’da ayrılık-gayrılık yok.

Damla, Irk, din, dil, cinsiyet, yaş, siyasi düşünce  vb. ayrılık yapmaz. 

Damla bir basın yayın kuruluşu değildir.

Damla, basın yayın kuruluşu değil; ama Basın Yayın İlkelerine uyar 

Damla herkese saygı ve sevgiyle yaklaşır.

 Damla, İnsan haklarına aykırı, şiddeti, kini, nefret ve düşmanlığı körükleyici ve rencide edici üslup kullanmaz  

Damla insanca duygu ve düşüncelere tercüman olur.

  Damla, yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı değil beyinleri ve gönülleri etkileyecek duygu ve düşünce zerreciğidir.

Damla herkesin katkılarına değer verir

Damla, mutlu bir yaşam için herkesin görüş ve düşüncelerine ihtiyaç duyar. Katkılardan memnun olur.)